Sessies

Er volgen nog meer sessies

Sessie

1.1 NATO Cybercoalition 2017, ’regaining physical and cyber control’

Eind 2017 heeft voor de tiende maal een wereldwijde cybersecurity oefening van de NAVO plaatsgevonden. In Nederland deden, behalve verschillende onderdelen van Defensie, zoals het Defensie Cyber Commando en DefCERT,  ook vertegenwoordigers uit de private sector mee. Siemens was één van deze deelnemende organisaties. Tijdens de driedaagse oefening werden de deelnemers met verschillende realistische scenario’s geconfronteerd. Eens te meer werd duidelijk dat fysieke security en cyber security onlosmakelijk verbonden zijn en dat ‘regaining control’ inzicht in beide domeinen vereist.

Tijdens deze presentatie, gegeven door Defensie en Siemens samen, zal de oefening worden toegelicht. Wat houdt zo’n oefening in, waarom wordt hij gehouden, wat voor scenario’s hebben zich afgespeeld en vooral: wat is er van geleerd?

Jakko Kan

Werkt bij het Defensie Cyber Expertise Centrum, een onderdeel van het Defensie Cyber Commando. Hij is sinds 2008 actief in het militaire cyber domein en voert sinds 2010 de regie over de Nederlandse deelname aan de NAVO oefening Cyber Coalition.

Johan de Wit

Werkt als Solution Manager Enterprise Security binnen Siemens Building Technologies. Vanuit deze functie volgt hij (internationale) trends, marktontwikkelingen, doet risico-inventarisaties en ondersteunt bij implementaties van (fysieke) security oplossingen. Daarnaast is hij actief binnen de VEBON, ASIS, NEN, HSD, OSAC, het ISF (Information Security Forum) en FME. Hij is regelmatig spreker op (internationale) conferenties, geeft gastcolleges en publiceert regelmatig in verschillende vakbladen en wetenschappelijke literatuur. Hij is tevens als deeltijd PhD onderzoeker verbonden aan de TU Delft. Zijn onderzoek heeft betrekking op de effectiviteit van security maatregelen en security risicobeoordeling.

Sessie

1.2 Verzekeraars als veiligheidsregisseurs

Bedrijven lopen veel risico’s, zoals brand, inbraak, diefstal, storm, (verkeers)ongelukken, aansprakelijkheid, cyber, enzovoort. Ze onderschatten vaak de omvang van de risico’s en de mogelijk gevolgen van incidenten op de bedrijfscontinuïteit. Ze kunnen risico’s verminderen door bewustwording te bevorderen, preventie te stimuleren en restrisico’s af te dekken met verzekeringen. In het proces van acceptatie en/of verlenging van zakelijke verzekeringen spelen risicodeskundigen een belangrijke rol. Zij zijn in dienst van een verzekeraar, een verzekeringsmakelaar of een adviesbureau en inventariseren de (financiële) risico’s die bedrijven lopen. Verzekeraars kunnen bedrijven op basis daarvan adviseren over risico’s, voorwaarden stellen, en preventieve maatregelen eisen. Maar het is uiteindelijk aan het bedrijf om deze voorwaarden (incl. premie en eventueel eigen risico) te accepteren. Het spel van de markt moet ervoor zorgen dat er balans is tussen investeren in veiligheid/preventie, risico’s op schade en te betalen verzekeringspremies. Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt en promoot samen met deze risicodeskundigen preventieve maatregelen.

 • Wat zijn catastrofale veiligheidsrisico’s?
 • Wie zijn verantwoordelijk voor veiligheid en schadepreventie?
 • Is bedrijfsveiligheid gebaat bij wettelijke regels en- normen?
 • Welke rol kunnen een verzekeraars en brancheorganisatie spelen om de inzet van preventieve maatregelen te optimaliseren?

Marko van Leeuwen

Marko van Leeuwen is sinds 2006 werkzaam bij het Verbond van Verzekeraars, waarvan de afgelopen 3 jaar als senior beleidsadviseur zakelijke schadeverzekeringen. Onderdeel van zijn portefeuille is het platform Risicodeskundigheid, waarin ruim 200 risicodeskundigen zijn vertegenwoordigd.

Sessie

1.3 Wordt verzorgd door Equinix

Meer informatie volgt z.s.m.

Sander Luttik

Manager Security, Compliance & Audit bij Equinix

Sessie

1.4 Business Continuity Management + Cyber Security = Cyber Resilience?

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun cyber security, maar zijn op een vervelende manier erachter gekomen dat preventieve en detectieve maatregelen niet voldoende zijn. Enter cyber resilience! Twee veel gebruikte en modieuze woorden waar diverse beelden bij bestaan. In deze sessie staan we stil bij wat cyber resilience eigenlijk is, wat de succesfactoren zijn en wat het belang is van business continuity en crisis management bij het ontwikkelen van effectieve cyber resilience strategie.

Monica de Wit

Monica de Wit is management consultant cyber security en business continuity bij Verdonck, Klooster & Associates en heeft ruim 28 jaar ervaring met vraagstukken rond de inzet van informatietechnologie in relatie tot bedrijfsvoering. Haar professionele missie is het ontwikkelen en borgen van resilience van organisaties door een pragmatische verbinding te maken tussen business continuity management, crisismanagement, risicomanagement en informatiebeveiliging. Naast haar werk voor Verdonck, Klooster & Associates is zij actief binnen het Business Continuity Institute Nederland op het gebied van strategieontwikkeling en business development.

Sessie

1.5 Privacy onder de plint

Als we de de media moeten geloven is AVG de afkorting voor voor Alles Verandert Gigantisch. Vanuit de optiek van informatiebeveiligers staat AVG voor Alleen Voor Gevorderden. De overheid, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens presenteert de AVG als Aandacht Voor Gegevensbescherming. Is sprake van oude wijn in nieuwe zakken? In deze workshop worden de essentials van de Algemene Verordening Gegevensbescherming besproken voor (bedrijfs)beveiliging, integriteit en fraude.

Felix Olijslager

Initiatiefnemer van het Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR)

Sessie

2.1 Security, ‘Internet of Things’ en ‘big data’: het einde van systeemintegratie

Het ‘Internet of Things’ is bezig met een onstuitbare opmars binnen security systemen en processen. Grote hoeveelheden data, waaronder data uit systemen die niet als security systeem worden gezien, komen ter beschikking aan security officers. Om dit technische potentieel ten volle te kunnen benutten volstaat het niet langer om systemen te integreren. Hoe ziet de systeemarchitectuur van de toekomst eruit? Hoe zorgen security professionals ervoor dat ze klaar zijn voor de toekomst en dat huidige investeringen in security waardevast blijven.

Johan de Wit

Werkt als Solution Manager Enterprise Security binnen Siemens Building Technologies. Vanuit deze functie volgt hij (internationale) trends, marktontwikkelingen, doet risico-inventarisaties en ondersteunt bij implementaties van (fysieke) security oplossingen. Daarnaast is hij actief binnen de VEBON, ASIS, NEN, HSD, OSAC, het ISF (Information Security Forum) en FME. Hij is regelmatig spreker op (internationale) conferenties, geeft gastcolleges en publiceert regelmatig in verschillende vakbladen en wetenschappelijke literatuur. Hij is tevens als deeltijd PhD onderzoeker verbonden aan de TU Delft. Zijn onderzoek heeft betrekking op de effectiviteit van security maatregelen en security risicobeoordeling.

Sessie

2.2 Wordt verzorgd door Workrate

Meer informatie volgt z.s.m.

Sessie

2.3 Een schip met meerdere kapiteins? Security in een Campus omgeving

Multinationals trachten vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kostenoptimalisatie hun voetafdruk te minimaliseren. Dit kan door onder andere activiteiten en personeel zoveel mogelijk te centraliseren op één locatie. Deze strategie biedt naast de vele kansen eveneens de nodige uitdagingen vanuit securityperspectief, zeker wanneer de campus dan ook nog open wordt gesteld voor externe bedrijven.

In deze sessie zet Peter De Meyer niet alleen deze uitdagingen op een rij, maar laat ook zien welke oplossingen er mogelijk zijn.

Peter De Meyer

Peter De Meyer is Senior Regional Security Manager EMEA bij Johnson & Johnson, wereldwijd marktleider in gezondheidszorg. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de security operaties op de 233 Johnson & Johnson sites in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Na zijn studies Bedrijfsmanagement en Criminologie startte Peter zijn carrière bij Securitas AB (toen nog Securis) waar hij de opstart van het bewakingscontract van de Europese Commissie begeleidde en vervolgens de bewakingsdiensten bij Belgacom superviseerde. In 2002 maakte hij de overstap naar Janssen Pharmaceutica om daar de dienst Bedrijfsbeveiliging van de hoofdzetel in Beerse te leiden. De daaropvolgende jaren nam hij bijkomende verantwoordelijkheden op voor o.a. alle J&J sites in België en uiteindelijk de EMEA regio.

Kom ook naar ASMC 2018

Het congres is interessant voor:

 • Security managers
 • Managers beveiligingsbedrijven
 • Security adviseurs
 • Contractmanagers

Kom ook als u (mede)verantwoordelijk bent op het gebied van fysieke en digitale dreigingen.

Kom met korting naar ASMC 2018

Bent u lid van één van ondertaande branche-vereningingen of bent u abonnee van Security Management?
U ontvangt € 100 korting en betaalt slechts €149 p.p.

Dit aanbod is geldig voor:

 • abonnees Security Management
 • leden IFPO Europe
 • leden ISACA Netherlands Chapter
 • leden BCI Nederland & België
 • leden Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN)
 • partners The Hague Security Delta (HSD)
 • leden Security Management LinkedIn groep

Reguliere prijs: € 249
Kortingsprijs: € 149

Toegang ASIS Benelux leden:
U krijgt een persoonlijke uitnodiging vanuit ASIS Benelux

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.