Sessies

De sessies worden zo spoedig mogelijk ingevuld.

Sessie

Verzekeraars als veiligheidsregisseurs

Bedrijven lopen veel risico’s, zoals brand, inbraak, diefstal, storm, (verkeers)ongelukken, aansprakelijkheid, cyber, enzovoort. Ze onderschatten vaak de omvang van de risico’s en de mogelijk gevolgen van incidenten op de bedrijfscontinuïteit. Ze kunnen risico’s verminderen door bewustwording te bevorderen, preventie te stimuleren en restrisico’s af te dekken met verzekeringen. In het proces van acceptatie en/of verlenging van zakelijke verzekeringen spelen risicodeskundigen een belangrijke rol. Zij zijn in dienst van een verzekeraar, een verzekeringsmakelaar of een adviesbureau en inventariseren de (financiële) risico’s die bedrijven lopen. Verzekeraars kunnen bedrijven op basis daarvan adviseren over risico’s, voorwaarden stellen, en preventieve maatregelen eisen. Maar het is uiteindelijk aan het bedrijf om deze voorwaarden (incl. premie en eventueel eigen risico) te accepteren. Het spel van de markt moet ervoor zorgen dat er balans is tussen investeren in veiligheid/preventie, risico’s op schade en te betalen verzekeringspremies. Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt en promoot samen met deze risicodeskundigen preventieve maatregelen.

 • Wat zijn catastrofale veiligheidsrisico’s?
 • Wie zijn verantwoordelijk voor veiligheid en schadepreventie?
 • Is bedrijfsveiligheid gebaat bij wettelijke regels en- normen?
 • Welke rol kunnen een verzekeraars en brancheorganisatie spelen om de inzet van preventieve maatregelen te optimaliseren?

Marko van Leeuwen

Marko van Leeuwen is sinds 2006 werkzaam bij het Verbond van Verzekeraars, waarvan de afgelopen 3 jaar als senior beleidsadviseur zakelijke schadeverzekeringen. Onderdeel van zijn portefeuille is het platform Risicodeskundigheid, waarin ruim 200 risicodeskundigen zijn vertegenwoordigd.

Kom ook naar ASMC 2018

Het congres is interessant voor:

 • Security managers
 • Managers beveiligingsbedrijven
 • Security adviseurs
 • Contractmanagers

Kom ook als u (mede)verantwoordelijk bent op het gebied van fysieke en digitale dreigingen.

Kom met korting naar ASMC 2018

Bent u lid van één van ondertaande branche-vereningingen of bent u abonnee van Security Management?
U ontvangt € 100 korting en betaalt slechts €149 p.p.

Dit aanbod is geldig voor:

 • abonnees Security Management
 • leden IFPO Europe
 • leden ISACA Netherlands Chapter
 • leden BCI Nederland & België
 • partners The Hague Security Delta
 • leden Security Management LinkedIn groep

Reguliere prijs: € 249
Kortingsprijs: € 149

Toegang ASIS Benelux leden:
U krijgt een persoonlijke uitnodiging vanuit ASIS Benelux

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.