Bob Hoogenboom

Dagvoorzitter

Hoogleraar Forensic Business Studies Nyenrode Business Universiteit

Maaike van Leuken

Keynote 1 - Beveiliging bij DNB: open, transparant, gastvrij en veilig!

Maaike van Leuken is als Divisiedirecteur Bedrijfsvoering bij De Nederlandsche Bank verantwoordelijk voor onder meer facilitair management, inkoop, informatiediensten, mediasupport en beveiliging. Naast deze functie in het strategisch management van DNB is zij Programmadirecteur Huisvesting voor DNB. Hiervoor werkte zij vijfentwintig jaar in de strafrechtketen, bij de Nederlandse Politie en het Openbaar Ministerie. Zij heeft jarenlang leiding gegeven aan opsporingsonderzoeken, was verantwoordelijk voor alle disciplines binnen de recherche en werkte als districtschef van politie in de stad Utrecht. Daarna werkte ze als Directeur Bedrijfsvoering bij het Openbaar ministerie Oost-Nederland. 

Merel-Baas van Vloten

Keynote 2

Meer info volgt

Clarissa Meerts

Keynote 3 - Publiek-private samenwerking - just do it?

Clarissa Meerts studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie was ze werkzaam als onderzoeker en docent aan de Erasmus School of Law, waar ze in 2012 haar promotie-onderzoek naar particuliere onderzoekers startte. Ze promoveerde in 2018 op het proefschrift ‘The semi-autonomous world of corporate investigators’. Zij is sinds 2017 universitair docent bij de sectie Strafrecht & Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Maarten van Wieren

Keynote 4 - Waar virtueel werkelijkheid wordt

Maarten van Wieren is Managing Director Aon Cyber Solutions. Maarten is al meer dan 10 jaar werkzaam in risicobeheer, getraind in financieel risicobeheer voor zowel een multinationale levensverzekeraar als voor de big-four. Bij Aon Nederland leidt hij de Cyber Solutions Group en is hij verantwoordelijk voor het bedienen van Aon-klanten met state-of-the-art oplossingen, variërend van implementatie van cyberrisicobeheer tot cyberverzekering. Maarten is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en is gespecialiseerd in complexe systemen. 

Paul Depla

Keynote 5 - Criminaliteit & ondermijning

Na een tienjarig wethouderschap in de gemeente Nijmegen, werd Paul Depla in 2010 benoemd tot burgemeester van Heerlen. Vanaf maart 2015 bekleedt hij de functie van burgemeester van Breda.

Rolf van Wegberg

Sessie 1 - Cybercrime: het is de vraag wanneer en hoe het misgaat

Rolf van Wegberg, MSc is als cybercrime onderzoeker verbonden aan TNO en de TU Delft. Hier voert hij onderzoek uit naar en doceert hij op het grensvlak tussen criminaliteit en ICT. Aan de TU Delft promoveert hij op digitale fraude en bij TNO is hij hoofdonderzoeker in het cybercryme onderzoeksprogramma. Zijn kennis deelt hij met regelmaat op (inter)nationale podia.

Anneke Schwedersky

Sessie 1 - Cybercrime: het is de vraag wanneer en hoe het misgaat

Anneke Schwedersky, MSc is werkzaam als onderzoeker en consultant bij TNO op het gebied van CTER en cybercrime. Haar achtergrond ligt zowel in de forensische criminologie als ICT, waardoor zij voornamelijk het kruisvlak tussen deze domeinen op zoekt. Zij houdt zich daarom bezig met onderwerpen zoals het Dark Web en malware maar ook het onderzoek naar jihadistisch terrorisme en andere vormen van terrorisme.

Richard Franken

Sessie 2 - Digitalisering: kansen en bedreigingen voor onze samenleving!

Richard B. Franken is directeur van Franken Security Solutions en directeur van Van Aetsveld. Eerder was hij directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffmann Bedrijfsrecherche en was hij werkzaam bij het korps Rijkspolitie.

Marcus Draaisma

Sessie 3 - Effectief bewijsbeslag voor waarheidsvinding bij fraude op de werkvloer

Marcus Draaisma is sinds 1991 advocaat en is een van de founding partners van Palthe Oberman advocaten in Amsterdam, specialisten in arbeidsrecht. Hij is onder andere gespecialiseerd in aanpak van fraude op de werkvloer en geschillen over overtreding van een concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Marcus heeft jarenlange ervaring met bewijsbeslag en heeft in zijn praktijk een zeer hoge score in toegestane inzage in bewijs, waardoor fraudezaken konden worden opgelost.